აგრარული ექსტენციის ცენტრი და აგროსკოლა ბსუ-ში

06 ნოემბერი 2023, 17:03 3159 ნახვა

აგრარული ექსტენციის ცენტრი და აგროსკოლა ბსუ-ში

# „კონტაქტი“

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარული ექსტენციის ცენტრი და აგროსკოლა ფუნქციონირებს , სადაც აგრარული მიმართულების კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადების , სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის, კლიმატთან ადაპტირებული მიდგომების შემუშავების და მეცნიერული კვლევების განხორციელების მიზნით , ფორმალური და არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები და პროექტები განხორციელდება.

დეტალებზე, დღევანდელი 6 ნოემბრის გადაცემაში ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმრები იყვნენ:მამუკა თურმანიძე - ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროსკოლის დირექტორი; გიორგი მახარაძე-ბსუ -ს აგრარული ექსტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი.