კომპეტენტური პასუხი.

06 ნოემბერი 2023, 16:22 873 ნახვა

კომპეტენტური პასუხი.

რატომ ვერ მოგვარდა  იპოთეკით დაზარალებული ოჯახების პრობლემა.

სტუმრები:

ნაილე ბეჟანიძე - ოპითეკით დაზარალებული.

ლალი ზაქარეიშვილი - საბანკო და იპოთეკით დაზარალებულთა უფლება დამცველი.

თამაზ ბაკურიძე  - უფლება დამცველი.

ლევან ჭეილიძე - იურისტი.