# საგაზაფხულო აგროსამუშაოები

11 მარტი 2024, 18:37 1703 ნახვა

# საგაზაფხულო აგროსამუშაოები

#კონტაქტი

სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის გაზაფხულს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. მიძინებული ბუნების გამოღვიძებასთან ერთად დღის წესრიგში დგება საგაზაფხულო აგროსამუშაოების ჩატარების საკითხი, რადგან სწორედ მასზეა დამოკიდებული ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო- სამეურნეო კულტურების მოსავლის ხარისხი და რაოდენობა.

რა აგროსამუშაოებია გაზაფხულზე ჩასატარებელი და როგორი თანმიმდევრობით -ამაზე დღევანდელი, 11 მარტის გადაცემაში ისაუბრა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა ლევან ბოლქვაძემ.