18 თებერვალი 2019, 20:00 16472 ნახვა

სამშაბათობით „კონტაქტში“ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ თემებზე ვსაუბრობთ. ვეხებით იმ საკითხებს რომლებზეც ყურადღების გამახვილება მნიშვნელოვანია. დღევანდელი გადაცემა დაეთმო საპილოტე პროგრამას „ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული პირველადი ჯანდაცვა“. პროგრამა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩართულობითა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. .საპილოტე პროგრამა მიზნად ისახავს ზრდა- განვითარების პრობლემების ადრეულ გამოვლენას და საჭირო სერვისებში ამ ბავშვების ადრეულ ჩართვას. პროგრამა აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტს მოიცავს და მისი სამიზმე ჯგუფი 0-დან 6 წლამდე ბავშვებია. „კონტაქტის“ სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო ნიჟარაძე.