მოქალაქე მთავრობის წინააღმდეგ

02 ოქტომბერი 2017, 00:00 1641 ნახვა

საკონსტიტუციო სასამართლომ მოქალაქე თამარ თანდაშვილის სარჩელის განხილვა დაიწყო. იგი პარლამენტის იმ  დადგენილების გაუქმებას ითხოვს, რომლის თანახმადაც სახელმწიფოს  საკუთრებაში მცხოვრებ პირებს ეზღუდებათ საარსებო შემწეობის მიღების საშუალება.  

არსებული კანონმდებლობით სოციალური მომსახურების აგენტი განცხადების შესავსებად მხოლოდ მესაკუთრის თანხმობის შემდეგ მიდის.  მოსარჩელის ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ იცავს. 

ამავე კატეგორიაში