ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
418 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი