ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
384 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)