ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
547 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი