ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
657 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი