ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
790 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი