სოფლად მცხოვრები ქალების დღე

15 ოქტომბერი 2020, 15:44 810 ნახვა

15 ოქტომბერი სოფლად მცხოვრები ქალების დღეა. კვლევის მიხედვით საქართველოში ისე როგორც მთელს მსოფლიოში, სოფლად მცხოვრები ქალები ერთდროულად ითავსებენ რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს როლს და ეწევიან სასოფლო სამეურნეო  და საოჯახო საქმეებს. მიუხედავად ამისა, ხშირად ქალების შრომა აუნაზღაურებელი და უხილავია.

სოფლად მცხოვრები ქალებს თითქმის ერთპიროვნულად აწევთ ისეთი ვალდებულებები როგორიცაა: ბავშვზე ზრუნვა, ოჯახისთვის საკვების მომზადება, სახლის დალაგება და სხვა.

გაეროს  ქალთა ორგანიზაციის რამდენიმე კვლევის მიხედვით საქართველოში გამოკითხული ქალების 94% ამბობს, რომ ოჯახში ჩვეულებრივ ან ყოველთვის, სწორედ ის რეცხავს. ამასვე ადასტურებს კაცების 89%, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვეულებრივ ან ყოველთვის, მათი პარტნიორები რეცხავენ. ქალები, საოჯახო და ზრუნვით საქმიანობაზე კვირაში საშუალოდ 45 საათს ხარჯავენ, ხოლო კაცები - 15 საათს.

სოფლად მცხოვრებ ქალებს, არა აქვთ წვდომა მექანიზაციაზე და ხელით უწევთ ისეთი სამუშაოების შესრულება  როგორიცაა: მოსავლის აღება, გადარჩევა და დახარისხება, მიწათმოქმედების პროდუქციის გადამუშავება, ფრინველების მოვლა, ხორცისა და ხორცის პროდუქტების წარმოება, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება, კვერცხის წარმოება, მეცხოველეობით მიღებული პროდუქციის გადამუშავება.

ქალები უმეტესად საარსებო სოფლის მეურნეობაში არიან ჩართულნი, რაც გულისხმობს მოსავლის მოყვანას შინამეურნეობის გადარჩენისათვის და ბაზარზე პროდუქციის გატანას - ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ქალები უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ შინამეურნეობები, გამოკითხულთა უმრავლესობა, 71.1%, ოჯახის უფროსად კაცს მიიჩნევს.

 

ირინე წუწუნავა
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში