მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1785 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ