მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1983 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ