ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1932 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ