ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2073 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ