ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1649 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ