ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1748 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ