ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2086 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ