ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2096 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ