გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
2879 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი