გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
2155 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი